XI. Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál - účinkující

Program festivalu


11.6.2015 13.6.2015
16:00 Zahájení festivalu Náměstí 9:30 - 10:30 Vystoupení pro seniory DpS Nezdenice
Portoriko, Malý Světlovánek, DFS Světlovánek 14:00 - 20:00 Jarmark tradičních výrobků Náměstí
12.6.2015 17:00 - 19:30 Hlavní festivalový program Náměstí
9:00 Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ KD Bojkovice 20:00 - 24:00 Večer u cimbálu Náměstí
14:00 Přijetí souborů starostou města Bojkovice 14.6.2015 Bílokarpatské slavnosti Uherský Brod
19:00 „S písničkú do Pitína“ Pitín 15.6.2015 Prohlídka města Luhačovice

Účinkující


Ballet Folklórico Sabor Boricua Puerto Rico


V roce 2008 vznikl folklorní soubor ELMYRBA jako projekt specializované školy výtvarného umění, která již od r. 1996 vedla studenty k baletu, jazzu, folklornímu tanci a hudbě. Studenti se scházeli z okolních škol v oblasti Arecibo. V r. 2014 se soubor rozdělil na dvě složky, z nichž právě taneční složka s názvem Ballet Folklórico Sabor Boricua nás navštíví. Můžeme se tak těšit na tradiční portorické či indiánské, španělské nebo africké tance a hudbu v kombinaci s portorickým folklórem, a to v podání souboru, který se účastní prestižních festivalů po celém světě, například v Turecku, Řecku, Egyptě, Kypru, Německu, Portugalsku či Mexiku.
Ballet Folklórico Sabor Boricua Puerto Rico Ballet Folklórico Sabor Boricua Puerto Rico Ballet Folklórico Sabor Boricua Puerto Rico Ballet Folklórico Sabor Boricua Puerto Rico

Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka Polsko


V roce 1974 byl založen soubor lidových písní a tanců Bychlewianka. Za jejich založením stojí ženská skupina Koła Gospodyń Wiejskich z Bychlewa. Bychlewianka zpracovává lidové tance krakovské, mazurské, měšťanské, tance horalské a svatební, polonézy i národní obřadní choreografie. V současnosti soubor navštěvuje 62 tanečníků ve třech skupinách. Mladší děti, starší děti a mládež do 20 let. Soubor se zúčastňuje festivalů v Polsku, ale i na mezinárodních scénách, například na festivalech v Bulharsku, Maďarsku, Albánii, Turecku a v mnoha dalších zemích.
Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka Polsko Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka Polsko Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka Polsko Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka Polsko

DFS Hájenka Slovensko


Dětský folklorní soubor Hájenka vznikl v roce 1988 v Bratislavě-Petržalce, kde dodnes působí pod kulturními institucemi Petržalky a Základní školou Tupolevova 20. Hájenku od roku 1993 doprovází dětská cimbálová muzika Jarabinka. Repertoár souboru je složený z tanců, písní, zvyků a her různých regionů západního a středního Slovenska. V současnosti Hájenku navštěvuje přibližně 100 dětí ve věku 6 až 15 let. Hájenka se účastní řady folklorních festivalů, podívala se dokonce do Austrálie nebo na Tchaj-wan. Soubor dokázal celkem třikrát postoupit na celostátní přehlídku dětských folklorních souborů „Pod Likavským hradom“.
DFS Hájenka Slovensko DFS Hájenka Slovensko DFS Hájenka Slovensko DFS Hájenka Slovensko

DFS Pentlička Boršice


Dětský folklorní soubor Pentlička založili na podzim roku 1994 členové FS Pentla s myšlenkou připravit budoucí generaci do souboru Pentla. V prostorách místní školy začaly nácviky, na které každý pátek chodily děti z Boršic a okolí. V současné době soubor vedou Jana Veselá, Sabina Bakošová a Jana Pavlíková. Pentličku momentálně navštěvuje asi 70 dětí z Boršic, Buchlovic, Nedakonic a Polešovic. Věk dětí se pohybuje od 3 do 15 let. Děti se učí říkadla, hry, písničky a taneční variace ze svého regionu. DFS Pentlička se účastní řady obecních akcí. Prezentuje se rovněž na slavnostech vína v Uherském Hradišti či dětském festivalu v Osvětimanech.
DFS Pentlička Boršice DFS Pentlička Boršice DFS Pentlička Boršice DFS Pentlička Boršice

ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic


Ženský sbor ČEREŠŇA byl založen v dubnu roku 2013 u příležitosti 40. výročí založení FS Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic. Sbor má přibližně 15 členek - z větší části současných nebo bývalých tanečnic Rozmarýnu. Při vystoupeních je hudebně doprovází Cimbálová muzika Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic s primášem Janem Mudrákem. Zpracovávají písně především z Uherskobrodska, Luhačovického Zálesí, Kopanic a Moravsko-slovenského pomezí. Tvorbě nových pásem se věnují především Jan Mudrák, Adéla Jurčíková a Barbora Kubáníková. Vedoucí souboru je Marie Mikuláštíková, organizaci zajišťuje Martina Trousilová.
ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic

CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic


Cimbálová muzika Rozmarýn vznikla z odchovanců Lubomíra Valečky, který jim vštípil základy lidové hudby v dětské cimbálové muzice Šablička, působící při ZUŠ v Uherském Brodě. V roce 2009 začali doprovázet FS Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic, o 5 let později také ženský sbor Čerešňa. V muzice se za více jak šest let existence vystřídalo několik členů. Nyní pod primášem Janem Mudrákem hrají Štěpán Mudrák, Anna Bučková, Radek Hamada, Veronika Píšková, Ondřej Šmíd a Jakub Šustr (spolupracují i Miroslav Juračka a Vladislav Ilík). Cimbálová muzika Rozmarýn vystupuje na mnoha akcích v tuzemsku i v zahraničí (Slovinsko, Francie).
CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic

CM Bojkovjan


Vznik CM Bojkovjan se datuje již do roku 2003. Do té doby muzikanti reprezentovali ZUŠ Bojkovice v dětské cimbálové muzice pod vedením Jaromíra Daňka. Během několika let muzika prošla mnohými změnami. V uskupení, jakým se prezentuje dnes, hraje od roku 2007. CM Bojkovjan se věnuje interpretaci písní z Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Uherskobrodska a Strání, nebrání se i písním z jiných regionů. Dlouhá léta doprovází FS Světlovánek, se kterým se účastní mnoha folklorních festivalů doma i v zahraničí.
CM Bojkovjan CM Bojkovjan CM Bojkovjan CM Bojkovjan

CM ZUŠ Bojkovice


CM ZUŠ Bojkovice
Cimbálová muzika ZUŠ Bojkovice hraje v současném obsazení od roku 2007, ale ještě do nedávna vystupovala jako muzika hudecká. Od roku 2009 spolupracuje se souborem Světlovánek, kde doprovází dvě mladší taneční skupiny. Pravidelně je součástí programů koncertů své ZUŠ, ale reprezentuje ji také samostatně při slavnostních příležitostech okolních obcí a především jako doprovodná muzika Světlovánku každoročně na Světlovském bále, na folklorních slavnostech v Detve, v domácím prostředí je pak vždy součástí akcí při stavění nebo kácení máje, fašankové obchůzky či vánočních koncertů.
CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice

Světlovánek


Pořádající soubor Světlovánek funguje od roku 1976. Při svých více než 100 členech se dělí na čtyři složky: přípravné oddělení, Malý Světlovánek, DFS Světlovánek a FS Světlovánek. Ve svém repertoáru má pásma dětských her, párových tanců a písní z moravských Kopanic, Strání, Luhačovického Zálesí a Uherskobrodska. Soubor doprovází dvě muziky – mladším složkám hrají muzikanti ze ZUŠ Bojkovice, mládežníci tvoří kolektiv s CM Bojkovjan. Světlovánek vystupuje v tuzemsku i na zahraničních mezinárodních folklorních festivalech – největším svátkem je však pro celý soubor i muziky každoroční Světlovský bál.
Světlovánek Světlovánek Světlovánek Světlovánek

Předchozí ročníky


Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál již jedenáctým rokem patří k nejvýznamnějším kulturním akcím v Bojkovicích a okolí. Je pořádán folklorním souborem Světlovánek ve spolupráci s městem Bojkovice a Folklorním sdružením ČR.
Vznikl na základě reciprocity dětských souborů a myšlenka uspořádat tuto akci se zrodila při účasti souboru Světlovánek na dětském festivalu „Stretnutie priatelov“ v Trenčianské Turné. Postupně se do tohoto dění zapojovalo stále více dětí a mládeže, navazovala se přátelství, poznávala se kultura a zvyklosti jiných oblastí a zemí.
Světlovský bál se stal tradicí, vstoupil do povědomí široké veřejnosti a zvýšil zájem o folklor ze strany dětí a jejich rodičů. Díky němu se staly Bojkovice místem pro setkávání kultur.
Za deset let na Světlovském bále účinkovalo přes třicet domácích a zahraničních folklorních souborů a cimbálových muzik.

2005


DFS Venček - Poprad
DFS Pramienok - Vikartovce
DFS Hanáček - Brno
FS Světlovan - Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Bojkovjan
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek Bojkovice

2006


Pannonia Folk Dance - Maďarsko
DFS Ovečky - Valašské Meziříčí
FS Světlovan
CM Jaroslava Pavlíka
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek
CM Bojkovjan

2007


DFS Radosť – Trenčín
DFS Jitřenka – Dolní Čermná
DFS Jánošíček – Brno
FS Světlovan – Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Bojkovjan
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek

2008


DFS Slniečko – Detva
DFS Vizovjánek – Vizovice
FS Světlovan – Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Světlovánek
CM ZUŠ Bojkovice
DFS Světlovánek, Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku

2009


FS Rovina – Dĺhé Klčovo
FS Jánošíček – Brno
Kud Oton Županič Artiče – Slovinsko
CM ZUŠ Bojkovice
CM Světlovánek
FS Světlovánek, DFS Světlovánek, přípravka Světlovánku

2010


Mali Magurzanie – Polsko
FS Oravan – Nižná
DFS Ovečky
CM Bača
CM Bojkovjan
FS Světlovánek, DFS Světlovánek, přípravka Světlovánku

2011


FS Haskovo – Bulharsko
DFS Malý Vtáčnik – Prievidza
FS Jánošíček – Brno
CM Čardáš
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek
FS a DFS Světlovánek

2012


Folk Dance Ensemble VILA – Srbsko
Folkdance Bartina – Maďarsko
FS Rovina – Dĺhé Klčovo
DFS Veličánek – Velká nad Veličkou
CM Čardáš
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
FS a DFS Světlovánek

2013


Compania Folklorika Orizaba IRBAO Repique – Mexiko
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – Polsko
DFS Ostravička – Frýdek - Místek
CM Bača – Valašské Meziříčí
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
FS Světlovánek

2014


Kalanjay - Indie
Edera - Rumunsko
DFS Štvorlístok - Trenčianska Turná
FS Jánošíček – Brno
DFS Ovečky - Valašské Meziříčí
CM Bača - Valašské Meziříčí
DFS Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm
CM Čardáš
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
DFS a FS Světlovánek
více na 2014.svetlovskybal.cz
2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Kontakt na pořadatele


Pořadatel


Kontaktní osoby


SVĚTLOVÁNEK o. s., Jiráskova 452, 687 71 Bojkovice Mgr. Jitka Maštalířová +420 777 105 170
IČ: 266 31 130 Dagmar Peřestá +420 777 273 118
E-mail: svetlovanek@email.cz Ing. Bohumír Gottfried +420 732 840 858

Festival podpořili


X. Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál - Podporovatelé festivalu